Sistem za rano upozoravanje i davanje preporuka za umanjenje zdravstvenih posledica nepovoljnih meteoroloških uslova i aerozagađenja, namenjen opštoj populaciji i osetljivim populacionim grupama

Sistem daje obaveštenja o meteorološkim uslovima i aerozagađenju, o zdravstvenim rizicima usled delovanja tih faktora i daje savete za umanjenje rizika, kako opštoj populaciji, tako i posebno osetljivim populacionim grupama. Istovremeno, formira se baza podataka o zdravstvenim posledicama nepovoljnih meteoroloških faktora i aerozagadjenja, kao i o korišćenju rešenja, što će omogućiti praćenje efikasnosti rešenja i eventualnu korekciju graničnih vrednosti meteoroloških faktora i aerozagađenja za pojedine klase zdravstvenih radnika. Predloženo rešenje primenjuje se u prevenciji posledica štetnog delovanja nepovoljnih meteoroloških uslova i aerozagađenja na zdravlje.

:::UPOZORENJE:::
Ne smete menjati svoju stalnu terapiju samo na osnovu informacija i preporuka sa ove internet stranice,
a da prethodno niste konsultovali svog lekara!

Molimo vas (ukoliko to niste uradili do sada) popunite sledeću anketu.